Projekt tevékenységek

1. tevékenység - Első szakmai megbeszélés – 2011. augusztus 15-18. (H-CS)

Együttműködés alapjainak megbeszélése, feladatok, munkamegosztás rögzítése; Projekt bemutatása és tartalmának, ütemtervének pontosítása, A projekt szempontjából releváns tapasztalatok vázolása mind svájci, mind magyar részről. Probléma felvetés és konkrét munkaanyag kidolgozása az elemzéshez és az második szakmai megbeszéléshez, majd a konferencia tartalmi elemeinek meghatározása. Projekt tartalmi elemeinek véglegesítése. Meglévő háttéranyagok, tapasztalatok pontosítása.

                                                                                                             

2. tevékenység - Szakmai tapasztalatcsere, jó gyakorlatok anyagainak feldolgozása és elemzése 2011. október- 2012. január

Mindkét fél részéről szakmapolitikai szakértők és jogászok bevonásával elemzés elkészítése, amelynek célja, hogy rámutasson az azonosságokra és különbözőségekre a két ország jogrendszerén belül egy szerkezetátalakítás alkalmával – és olyan útmutató – jó gyakorlat kialakítása, amely segít a probléma kezelését. Az útmutatóban a szociális partnerek számára ad lehetőséget az együttműködésre és megfogalmazza a célokat és követelményeket, amelyek az energiapolitika változása által előidézett foglalkoztatási helyzetre utal. Az Európai Szakszervezeti Szövetség az Európai energiapolitika 2020-al kapcsolatban kiadott állásfoglalásából, amelyet 20 pontban meghatározott prioritásaiból áll. Az alábbiakat vesszük figyelembe az elemzés során: 17. pont - Olyan fenntartható és minőségi foglalkoztatási programok létrehozása, amelyek előre felkészülnek a szerkezetváltásra és megelőzik az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállás negatív szociális következményeit; 18. pont Állandó egyeztetés kialakítása a szociális partnerekkel a klímaváltozási politikák szociális és gazdasági kihatásaival kapcsolatban; 19. pont Az emberi jogok, a szakszervezeti jogok és a demokrácia érvényesülésének elősegítése oly módon, hogy azok kritériumként kerülnek megfogalmazásra részben a közfinanszírozás megítélésekor, részben az energiaügyi párbeszéd és együttműködések kialakítása során. 20. Magas színvonalú egészség- és munkavédelmi normák érvényesítése az energiaágazatban és minden más energiahasználó ágazatban, valamint a munkavállalók és polgárok hatékony védelme; Svájci- magyar szakértők készítik el az elemzést, amelyet a későbbiekben a nagyközönség számára is hozzáférhetővé teszünk.

                                                                                                                          

3. tevékenység - „Tervezhető jövő az energiapolitikában” konferencia 2012. március 8-9. Budapest

Célja, hogy a szociális partnereknek lehetőséget adjon vitára az Európai energiapolitika foglalkoztatáspolitikára gyakorolt hatásaira és következményeire - témában. A konferencián nemcsak a szociális partnereket vonjuk be a vitába, hanem felkért elismert gazdasági szakértőket, intézményeket és nem utolsó sorban közszereplőket, akik az adott régióban érdekeltek a jövőbeni foglalkoztatás változásaira. A sajtó meghívásával, nemcsak az adott magyar szituációra, hanem a projektpartnerek által kidolgozott megoldási lehetőségre irányítjuk a hangsúlyt kiemelve a szociális partnerek és társadalmi szereplők szerepét és kötelezettségeit. A sajtóban megjelenő cikkekkel és a konferencia előadásanyagaival felhívjuk Európa figyelmét arra, hogy milyen következményei vannak az energiapolitika változásainak és mennyire fontos, hogy a szociális partnerek és közszereplők összefogjanak ilyen esetekben.

                                                                                                                

4. tevékenység - Második szakmai megbeszélés – értékelés és utánkövetés módszertanának kidolgozása 2012. június 28-29. Budapest

A projekt eredményeinek bemutatása és véglegesítése. Fenntarthatósági tanulmány véglegesítése. Célja, olyan megelőző mechanizmusok kidolgozása az energiapolitikai változásokra ágazati szinten a munkavállalók érdekében, amely a foglalkoztatáspolitikai helyzetüket javítja.