Szakmai tapasztalatcsere, jó gyakorlatok anyagainak feldolgozása és elemzése

2011. október- 2012. január

Mindkét fél részéről szakmapolitikai szakértők és jogászok bevonásával elemzés elkészítése, amelynek célja, hogy rámutasson az azonosságokra és különbözőségekre a két ország jogrendszerén belül egy szerkezetátalakítás alkalmával – és olyan útmutató – jó gyakorlat kialakítása, amely segít a probléma kezelését. Az útmutatóban a szociális partnerek számára ad lehetőséget az együttműködésre és megfogalmazza a célokat és követelményeket, amelyek az energiapolitika változása által előidézett foglalkoztatási helyzetre utal. Az Európai Szakszervezeti Szövetség az Európai energiapolitika 2020-al kapcsolatban kiadott állásfoglalásából, amelyet 20 pontban meghatározott prioritásaiból áll. Az alábbiakat vesszük figyelembe az elemzés során: 17. pont - Olyan fenntartható és minőségi foglalkoztatási programok létrehozása, amelyek előre felkészülnek a szerkezetváltásra és megelőzik az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállás negatív szociális következményeit ;18. pont Állandó egyeztetés kialakítása a szociális partnerekkel a klímaváltozási politikák szociális és gazdasági kihatásaival kapcsolatban ; 19.pont Az emberi jogok, a szakszervezeti jogok és a demokrácia érvényesülésének elősegítése oly módon, hogy azok kritériumként kerülnek megfogalmazásra részben a közfinanszírozás megítélésekor, részben az energiaügyi párbeszéd és együttműködések kialakítása során. 20. Magas színvonalú egészség- és munkavédelmi normák érvényesítése az energiaágazatban és minden más energiahasználó ágazatban, valamint a munkavállalók és polgárok hatékony védelme; Svájci-magyar szakértők készítik el az elemzést, amelyet a későbbiekben a nagyközönség számára is hozzáférhetővé teszünk.