A svájci támogatás rövid bemutatása

SVÁJCI HOZZÁJÁRULÁS

A Svájci Hozzájárulás jogi alapját a két ország között 2007 decemberében megkötött Keret-megállapodás (Framework Agreement between the Swiss Federal Council and the Government of Hungary Concerning the Implementation of the Swiss-Hungarian Cooperation Programme to Reduce Economical and Social Disparities within the Enlarged European Union), valamint annak mellékletei képezik. A hazai intézményrendszer felépítését és működését a 237/2008 (IX.26) kormányrendelet határozza meg, e kormányrendelet 2.§ (1) bekezdése jelöli ki a VÁTI Nonprofit Kft-t a program legtöbb prioritási területén közreműködő szervezetnek. A program irányító hatósága az NFÜ Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága. A Svájci Államszövetséget a Nagykövetségen belül működő Svájci Hozzájárulás Hivatala képviseli a program mindennapi lebonyolítása során.

 

Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap

A Pályázati Alap átfogó célja a svájci és magyar testületek, és szervezetek között meglévő, vagy új együttműködések kölcsönös fejlesztése, és ezáltal Magyarország és a kibővült Európai Unió közötti gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése.

A támogatások a Magyarország és Svájc közötti együttműködés erősítésére, információ- és tapasztalatcserére, know-how és legjobb gyakorlat (best practice) átadására irányuló kisprojekteknek ítélhetők meg. 

A Pályázati Alapra 3 különböző területen nyújtható be pályázat:

  1. testvértelepülési, barátvárosi, vagy egyéb partneri kapcsolat kialakítása vagy megerősítése svájci és magyar területi egységek és azok társulásai között minden szerveződési szinten (települések, városok, kistérségek, megyék, régiók), illetve azok nevében eljáró egységek és azoknak alárendelt jogi személyiségek között;
  2. partnerség svájci és magyar non-profit vagy a nyereségtermelést nem elsődleges célként megjelölő szervezetek és intézmények között. (A szervezetek az alaptevékenységük során keletkező veszteségeket bizonyos kiegészítő, nyereségtermelő tevékenységekkel kompenzálhatják, de alapító okiratuk szerint non-profit szervezeteknek kell lenniük);
  3. szociális párbeszéd svájci és magyar országosan elismert és reprezentatív szociális partnerek (szakszervezetek és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek), szakmai kamarák és szervezetek, ágazati egyesületek (pl. kereskedelmi kamarák, ágazati/iparági szövetségek, vállalkozói szövetségek) között.

 

A benyújtott projektjavaslatoknak

  • hozzá kell járulniuk a Magyarországon fennálló egyes problémák megoldásához a Keret-megállapodásban rögzített célokkal összhangban;

  • a tapasztalatcsere, a tudás és a legjobb gyakorlatok átadásával meg kell erősíteniük a pályázók működési kapacitásait;

  • tevékenységükkel hozzá kell járulniuk a partnerség megerősítéséhez;

  • hozzáadott értéket kell teremteniük a projektben résztvevő mindkét partner (vagyis a pályázó és svájci partnere) számára.

 

 

További információk a weboldalon:

Svájci hozzájárulás

Hivatalos honlapja